Hodnocení dodavatelů

Výsledky hodnocení

  • skupina A jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 1 až 1,999. Tito dodavatelé úspěšně splňují požadavky FN Brno a nejsou od nich vyžadována opatření k nápravě.
  • skupina B jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 2 až 2,999. Tito dodavatelé nenaplňují zcela požadavky FN Brno a jsou od nich vyžadována opatření k nápravě ve stanovených termínech.
  • skupina C jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 3 až 5. Tito dodavatelé nenaplňují požadavky FN Brno.


medicaltk.com » Certifikace a reference » Hodnocení dodavatelů