O nás

Společnost TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. byla založena v červenci roku 1992 pro výhradní působení na úseku zdravotnické techniky v České republice. Specializovala se na zřizování komplexních pracovišť pro radiační onkologii, neurochirurgii, diagnostické zobrazování, multifunkční vestavby sálů s řízenou čistotou vzduchu pro použití ve zdravotnictví i farmacii a dodávky doplňujícího sortimentu pro tato pracoviště.

V současné době se firma více orientuje na vestavby operačních sálů, zdravotnické prostředky s nimi související, spotřební materiál a také na spolupráci se stavebními firmami v oblasti dodávek silnoproud a slaboproud.

Nabídka služeb od společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. zahrnuje technickou a projektovou přípravu, dovoz ze zahraničí, instalaci, školení, záruční a pozáruční opravy, a to na základě autorizace výrobců a notifikace zdravotnických prostředků a služeb na SÚKL.

Společnost TRANSKONTAKT-MEDICAL realizovala řadu náročných projektů z rozpočtu EU a splňuje všechny legislativní i odborné podmínky kvalifikovaných dodavatelů. Řada těchto projektů má charakter investičního celku s dodávkou na klíč včetně projektové přípravy s náročnou koordinací subdodavatelů.

Vizí společnosti je rozšiřování technických poznatků a pokrokových metod ve zdravotnictví v zájmu zlepšování kvality života.

Sortimentní skladbu dodávek, popisky s vyobrazením a přínosné novinky pro zdokonalování léčebných služeb pacientům v ČR pravidelně uvádíme na našich webových stránkách.

medicaltk.com » O nás