Fixační pomůcky

Pro kompletaci pracovišť radiační onkologie používá TRANSKONTAKT-MEDICAL jedinečné polohovací a imobilizační prostředky Elekta.

Jsou to především stolní desky ozařovacích stolů z uhlíkatých vláken, a zejména robotizovaný doplněk ozařovacího stolu HexaPOD, který umožňuje počítačem řízené sférické polohování, s neomezeným prostorovým 6D nastavením pacienta se submilimetrovou přesností a tím výrazné zdokonalení léčebného ozařování. V ČR jsou instalovány již 2 exempláře.

Dále to jsou fixační pomůcky pro hlavu trup i jednotlivé končetiny.

FRAXION

FRAXION je specifická, patentovaná a zcela individuálně formovatelná pomůcka, určená pro fixaci pacienta a zajištění přesného ozařování mozku a lézí v hlavě. Konstrukčně se jedná o vakuově aktivovanou ústní vložku uvnitř ozařovacího rámu, která je registrovaná pod názvem FRAXION. Pomůcka v sobě slučuje všechny dosavadní klinické poznatky a konstrukce umožňuje její opakované použití pro takřka všechny onkologické pacienty. Fixační rám je opatřen stereotaktickým indikátorem, který umožňuje přesnou lokalizaci cílového objemu při zobrazování, léčebném plánování i při vlastním ozařování.

BodyFIX

Pro spolehlivou celotělovou imobilizaci a fixaci pacientů s mimořádným významem při extrakraniální stereotaktické radiochirurgii byl vyvinut systém BodyFIX, který spočívá ve specielní, opakovaně použitelné a plastovými kuličkami naplněné vakuové matraci ve které si pacient při ulehnutí vytvoří vlastní tělovou formu. Tvar pacienta je po evakuování vzduchu z matrace zafixován, takže forma může být opakovaně používaná při všech dalších frakcích. Po ukončení léčby je matrace opětovně zavzdušněna a připravena k použití pro jiného pacienta. Vhodnost a účelnost tohoto systému je doložena řadou klinických studií.

Active Breathing Coordinator – ABC

ABC představuje specielní imobilizační příslušenství lineárního urychlovače pro fixaci trupu do kterého je pacient uložen. Další součást představuje počítačový systém, který v závislosti na dechové frekvenci a ve spolupráci s pacientem zajišťuje vlastní ozáření. Nejnovější generace vybavení pro ozařování plic představuje 4D obrazem řízený systém SYMMETRY, který je součástí lineárních urychlovačů vybavených pro SBRT.

Více na www.medint.de a www.elekta.com