Reference

rok 2018
Spotřební materiál
Fakultní nemocnice Brnokonsignační sklad - intervenční kardiologie
Fakultní nemocnice Brno infuzní sety k infuzní technice
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně intervenční kardiologie
Fakultní nemocnice Olomouc termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Nemocnice Znojmo termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Nemocnice Znojmoinfuzní sety k infuzní technice
Nemocnice ve Frýdku-Místku infuzní sety k infuzní technice
Proton Therapy Center Czech s.r.o. termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Fakultní nemocnice Plzeň fixace pacienta při radioterapeutické stereotaktické léčbě
Karlovarská krajská nemocnice - Nemocnice v Chebutermoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Fakultní nemocnice Olomouc spotřební materiál pro brachyterapii
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. hygiena rukou
Nemocnice Strakonice, a.s. hygiena rukou
Různí drobní odběratelé spotřební materiál pro urologii
Vestavby operačních sálů a interiérové vybavení
HOCHTIEF CZ a.s. – FN BrnoTechnologická obnova operačních sálů
Zdravotnické přístroje – servis a bezpečnostně-technické kontroly
Nemocnice Znojmo 
Nemocnice ve Frýdku-Místku 
Fakultní nemocnice Brno 
Fakultní nemocnice u sv. Anny 
Fakultní nemocnice Ostrava 
Krajská nemocnice T. Bati 
Léčebné lázně Bohdaneč 
Masarykův onkologický ústav 
Městská nemocnice Ostrava 
Nemocnice Písek 
Nemocnice Pardubického kraje 
Nemos Sokolov 
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 
rok 2017
Spotřební materiál
Fakultní nemocnice Brnokonsignační sklad - intervenční kardiologie
Fakultní nemocnice Brno infuzní sety k infuzní technice
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně intervenční kardiologie
Fakultní nemocnice Olomouc termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Nemocnice Znojmo termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Nemocnice Znojmoinfuzní sety k infuzní technice
Nemocnice ve Frýdku-Místku infuzní sety k infuzní technice
Proton Therapy Center Czech s.r.o. termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Fakultní nemocnice Plzeň fixace pacienta při radioterapeutické stereotaktické léčbě
Karlovarská krajská nemocnice - Nemocnice v Chebutermoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Fakultní nemocnice Olomouc spotřební materiál pro brachyterapii
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. hygiena rukou
Nemocnice Strakonice, a.s. hygiena rukou
Různí drobní odběratelé spotřební materiál pro urologii
Vestavby operačních sálů a interiérové vybavení
Karlovarská krajská nemocnice a.s.interiérové vybavení pro objekt C – Kardio Echo
ZISTAV s.r.o. – Nemocnice Karlovy Varyobjekt H
Zdravotnické přístroje
Fakultní nemocnice OlomoucModernizace modelové laboratoře – fixační pomůcky pro radioterapii
Fakultní nemocnice OlomoucOprava poškozených částí modelové laboratoře onkologické kliniky
Fakultní nemocnice OlomoucDeska ozařovacího stolu lineárního urychlovače Elekta Synergy
rok 2016
Spotřební materiál
Fakultní nemocnice Brnokonsignační sklad - intervenční kardiologie
Fakultní nemocnice Olomouctermoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Nemocnice Znojmotermoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Proton Therapy Center Czech s.r.o.termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Fakultní nemocnice Plzeňfixace pacienta při radioterapeutické stereotaktické léčbě
Fakultní nemocnice Brnoinfuzní sety k infuzní technice
Nemocnice ve Frýdku-Místkuinfuzní sety k infuzní technice
Karlovarská krajská nemocnice – Nemocnice v Chebutermoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutovmateriál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Krajská nemocnice T. Bati a.s.příslušenství k fixačním pomůckám pro radioterapii
Krajská nemocnice T. Bati a.s.spotřební materiál k ultrazvuku s neuronavigačním systémem SonoWand Invite 3D
Fakultní nemocnice Olomoucspotřební materiál pro brachyterapii
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.hygiena rukou
Nemocnice Strakonice, a.s.hygiena rukou
JARKULIŠ s.r.o.hygiena rukou
Různí drobní odběrateléspotřební materiál pro urologii
Interiérové vybavení
OHL ŽS, a.s.KKN nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu
HOCHTIEF CZ a.s. – FN Brnorekonstrukce operačních sálů KPRCH
ZISTAV s.r.o. – Nemocnice Karlovy VaryII. NP - Kardiologické oddělení budova C
ZISTAV s.r.o. – Nemocnice Karlovy Varyobjekt E
Karlovarská krajská nemocnice a.s.Vybavení pro nový provoz Interna – gastro
Karlovarská krajská nemocnice a.s.průběžné dodávky nábytku
OHL ŽS, a.s.centralizace lékařské péče v nemocnici Karlových Varech - nábytek objekt „C“
Zdravotnické přístroje
Fakultní nemocnice OlomoucFixační systém pro omezení pohybů bránice v průběhu radioterapie
Philips Česká republika s.r.o.Indexovaná deska stolu pro plánovací CT ve FN Plzeň
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.Fixační pomůcka pro radioterapii
Fakultní nemocnice BrnoNemocniční lůžka pro dospělé na DOK, PDM
HOCHTIEF CZ a.s. - FN BrnoPřístavba onkologického centra PDM
rok 2015
Zdravotnické přístroje – různé
FN u sv. Anny v Brně FNUSA – ICRC Intravaskulární ultrazvuk s duální zobrazovací modalitou IVUS NIRS
Fakultní nemocnice Brno Přístroj pro intravaskulární zobrazení
Moravskoslezský kraj Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařská technologie II – Ostatní lékařské přístroje – dodávka infuzní techniky
Nemocnice Znojmo Laboratoř biologického materiálu – Zdravotnická laboratorní technika
HOCHTIEF CZ a.s. FN Ostrava – Edukační centrum Ostrava – rekonstrukce operačních sálů
IMOS Brno a.s. Dodávka a montáž zdravotnické technologie – FN Brno – Objekt L NUP Urgentní příjem
Nemocnice České Budějovice Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra nemocnice České Budějovice a.s. II - operační stůl s výměnnými deskami a aksesory (RTG transparentními)
Zdravotnické přístroje – lineární urychlovače
Krajská zdravotní a.s. Dodávka lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s. – Lineární urychlovač I. pro Nemocnici v Chomutově
Nemocnice na Pleši Dodávka lineárního urychlovače
Krajská zdravotní a.s. Komplexní onkologické centrum Krajská zdravotní a.s. – pořízení lineárního urychlovače a PET/CT – Lineární urychlovač II. pro Nemocnici v Chomutově
Krajská nemocnice T. Bati Zlín Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín III – Lineární urychlovač
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu
Interiérové vybavení
Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Zařízení a interiérové vybavení, včetně dodávky 52 ks elektrických polohovacích pečovatelských lůžek
Moravskoslezský kraj Pavilon chirurgických oborů, Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o. (mobiliář)
Nemocnice Znojmo Laboratoř biologického materiálu – interiérové vybavení
Skanska a.s. Dodávka interiéru – Léčebné lázně Bohdaneč
OHL ŽS, a.s. Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech
Nemocnice Znojmo Nerezové skladovací prostředky
Spotřební materiál
Fakultní nemocnice Brno Konsignační sklad – intervenční kardiologie
Fakultní nemocnice Olomouc Spotřební materiál – termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Nemocnice Znojmo Spotřební materiál – termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Proton Therapy Center Czech s.r.o. Spotřební materiál – termoplastický materiál k fixaci pacienta při radioterapeutické léčbě
Fakultní nemocnice Plzeň Spotřební materiál – fixace pacienta při radioterapeutické stereotaktické léčbě
Fakultní nemocnice Brno Spotřební materiál – infuzní sety k infuzní technice
Nemocnice ve Frýdku-Místku Spotřební materiál – infuzní sety k infuzní technice
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. Spotřební materiál – hygiena rukou
Andrea Pokorná - kosmetika Spotřební materiál - hygiena rukou a sanitace povrchů
MUDr. Bassam RABAH – zubní lékař Spotřební materiál – hygiena rukou
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Spotřební materiál – desinfekce rukou
Česká republika, Vězeňská služba, Vazební věznice Praha Pankrác Spotřební materiál - urologie
rok 2014
Strakonická nemocnice Spotřební materiál - hygiena rukou
FN Brno Konsignační sklad – chirurgický šicí materiál
Nemocnice Milosrdných Bratří LETOVICE Spotřební materiál – desinfekce rukou
Dental Štúdio J+O, SK Spotřební materiál – hygiena rukou a povrchů
Nemocnice Milosrdných Bratří Brno Urologický spotřební materiál
KNTB Zlín Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II – část A Plánovací systém pro onkologii, část B – Lineární urychlovač (upgrade)
Nemocnice Znojmo Přístrojové vybavení iktového centra Nemocnice Znojmo – Infuzní technika
FNuSA Brno Infuzní pumpa, infuzní stojan
Městská nemocnice Ostrava Přístrojové vybavení iktového centra Městské nemocnice Ostrava – Infuzní technika
SZZ Krnov Zdravotnická lůžka
Nem. Znojmo Upgrade lineárního urychlovač - Kabinet
FN Brno Infuzní technika
rok 2013
LF OU Ostrava Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava
VFU Brno Centrum diagnostiky
ON Kladno Oblastní nemocnice Kladno - Vybavení iktového centra
ETOILE CZ Dodávka nábytku a mobiliáře
Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Lineární dávkovač
rok 2012
Faultní nemocnice u sv. Anny Brno Modernizace a inovace pracovišť FNUSA pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené – část VZ 25. Transportní lůžko
KKN a.s., Karlovy Vary Modernizace vybavení a zařízení KKN - VI. etapa – infuzní technika
Nemocnice Frýdek-Místek Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku Místku, p.o.
Nemocnice Znojmo Rekonstrukce a dostavba, II. etapa - 2. část - akce I
KKN a.s., Karlovy Vary Nábytkové komplety a zařizovací předměty
ON Kolín Dodávka zdravotnické technologie pro pavilon O v ON Kolín, část zakázky - Dodávka nábytku
FN Plzeň Dodávka indexované desky pro CT
Masarykův onkologický ústav Brno ReCAMO - Dodávka a provedení vnitřního vybavení
Nemocnice Písek a.s. Přístrojové vybavení iktového centra – část 4 VZ – infuzní technika
KNTB a.s., Zlín Ultrazvuková intraoperativní neuronavigace (Sonowand)
FN Ostrava Infuzní a dávkovací technika
FNuSA Brno Dodávka transportních lůžek
rok 2011
Masarykův onkologický ústav Upgrade iViewGT – 2x
Fakultní nemocnice Olomouc Ultrazvukový přístroj se zónovou sonografií Z.ONE Ultra
Masarykův onkologický ústav Ultrazvukový přístroj se zónovou sonografií Z.ONE Ultra
Fakultní Thomayerova nemocnice Vestavba 3 operačních sálů pro specializované pracoviště hrudní chirurgie
rok 2010
Fakultní nemocnice Olomouc Doplnění systému pro komunikaci a archivaci snímků PACS
Různí odběratelé RTG filmový materiál
Fakultní nemocnice Plzeň Třetí v pořadí do Onkologického centra dodávaný lineární urychlovač Elekta Synergy XVI s moderní technikou Cone Beam CT
Fakultní nemocnice Plzeň Vybavení lineárního urychlovače pro moderní techniku VMAT ( modulovaná intenzita rozložení dávky)
Fakultní nemocnice Brno 32 přístrojů pro obnovu a modernizaci onkologického centra
Fakultní Thomayerova nemocnice Terapeutický RTG ozařovač GULMAY
Fakultní nemocnice Olomouc Modernizace radioterapeutického pracoviště obsahující: lineární urychlovač ELEKTA Synergy XVI s moderní technikou Cone Beam CT pro stereotaktickou radioterapii, systém plánování stereotaktické radioterapie, integrovaný verifikační systém MOSAIQ, dozimetrické vybavení a pomůcky pro imobilizaci a fixaci pacienta. Současně provedení stavebních úprav a likvidace radioaktivního odpadu.
Masarykův onkologický ústav Vybavení bloku chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie
Subdodávky pro kompletaci 2x neurochirurgický Leksellův systém
FN Brno Přístavba stravovacího provozu
rok 2009
Nemocnice Na Homolce Dodávka nejdokonalejšího radionuklidového přístroje pro stereotaktickou intrakraniální radiační neurochirurgii s robotickým polohováním pacienta - Gama nůž PERFEXION
FN Brno 1. Radiologický informační systém a nemocniční archiv PACS
2. CT urgentní příjem
FN Olomouc 1. Leksellův stereotaktický systém
2. Rozšíření plánovacího systému lineárního urychlovače pro onkologickou kliniku
3. Modernizace a rozšíření verifikačního systému lineárního urychlovače pro onkologickou kliniku
4. Dozimetrický systém
5. Modelová laboratoř
FN Ostrava Stolní deska AKTINA k ozařovacímu stolu LU Precise
FN Plzeň 1. OC radioterapie
2. Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče (Simulix Evolution)
KN Liberec Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KN Liberec (TKM – MOSAIQ Desktop)
Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín Část přístrojového vybavení IOP – onkologie
MEDIFINE Leksellův stereotaktický systém
MOÚ Brno 1. Upgrade LCS kabinetu lineárního urychlovače Synergy
2. Blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie II. etapa – dodávka a montáž zdravotnické technologie prvotního vybavení
Nemocnice Znojmo Digitalizace pracoviště mamárního screeningu RDG
rok 2008
Nemocnice Znojmo, p.o. Dodávka magnetické rezonance, Rekonstrukce a dostavba II. etapa 1. část – LPT
Fakultní nemocnice Brno Počítačový tomograf CT, Rekonstrukce OPS II. část
Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny Obnova magnetické rezonance, Počítačový tomograf CT
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Servis LU Synergy XVI, Servis RTG simulátoru PreciseIM
Fakultní nemocnice Plzeň Servis LU Synergy XVI
Městská nemocnice Ostrava Upgrade magnetické rezonance
Fakultní nemocnice Olomouc Modernizace radioterapeutického pracoviště onkologické kliniky
Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín Dodávka zdravotnické technologie pro radioterapeutické oddělení Onkologického centra
rok 2007
Fakultní nemocnice Plzeň CT simulátor, typ Philips CT Brilliance Big Bore, včetně příslušenství
Krajská nemocnice Liberec Radioterapeutický RTG simulátor, typ Elekta PreciseSIM, včetně příslušenství
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Lineární urychlovač, typ Elekta Synergy S Digital Accelerator pro konvenční, obrazem řízenou a stereotaktickou radioterapii, včetně příslušenství, dozimetrie a plánovacího systému pro LU
Městská nemocnice Ostrava Upgrade serveru Impax, dodávka PACS
Fakultní nemocnice Ostrava Pozáruční servis LU
Nemocnice Kyjov, p.o. Počítačový tomograf CT, PACS
Nemocnice Znojmo, p.o. Digitální radiografie
rok 2006
Fakultní nemocnice Plzeň Lineární urychlovač Elekta SYNERGY XVI
Krajská nemocnice Liberec Lineární urychlovač Elekta SYNERGY XVI
Nemocnice Znojmo Lineární urychlovač Precise, Simulátor Simulix Evolution + Technologie stravovacího provozu v rámci Sdružení(IMOS, UNISTAV, TK) na rekonstrukci a dostavbu - I. etapa
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava – Poruba Dodávky filmů pro laserovou kameru DRYSTAR 3000
Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín Dodávky RTG materiálu
Fakultní nemocnice v Motole Praha Dodávka kostního denzitometru
Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Dodávka, upgrade a doplnění kardioangiografického kompletu
Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Dodávka a montáž přístroje pro zlepšení vizualizace stentů
Fakultní nemocnice Brno dodávka vyšetřovacích jednorázových rukavic
rok 2005
Nemocnice Chomutov Lineární urychlovač Precise
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Lineární urychlovač Elekta Synergy XVI
Úrazová nemocnice v Brně Skiaskopicko-skiagrafický komplet (Philips)
Městská nemocnice Ostrava Upgrade kardiologického systému (Philips)
Městská nemocnice Ostrava Dodávka infuzních pump (Arcomed)
Baťova krajská nemocnice a.s. Zlín Pojízdný skiagrafický přístroj (Philips)
Všeobecná fakultní nemocnice Praha Vyšetřovací rukavice
rok 2004
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Lineární urychlovač Precise
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Lineární urychlovač Elekta Synergy XVI
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Simulátor PreciseSIM s CT Option
Baťova krajská nemocnice Zlín Digitalizace RTG pracoviště Philips
rok 2003
Nemocnice Chomutov Simulátor Precise SIM
Fakultní nemocnice Plzeň Lineární urychlovač Precise
Fakultní nemocnice Plzeň Simulátor PreciseSIM
FNsP Ostrava-Poruba Lineární urychlovač Elekta Precise a dozimetrie
Baťova krajská nemocnice Zlín Pracoviště magnetické rezonance Gyroscan
Kardiologie Na Bulovce Mobilní RTG přístroj
FN Hradec Králové RTG přístroj s C ramenem BV Pulsera
Kardiologie Na Bulovce Kardiologický systém Philips ALLURA
rok 2002
Kardiologie Na Bulovce Kardiolaboratoř Philips
Fakultní nemocnice Plzeň Lineární urychlovač Eleata Precise + simulátor Precise SIM
Baťova nemocnice Zlín 2 skiagrafické přístroje Philips
Nemocnice Liberec Kardioangiografické pracoviště Philips Allura
NsP Chomutov Lineární urychlovač Elekta Precise
Baťova nemocnice Zlín Multispirální CT včetně stavebních úprav Philips
Krajská nemocnice Liberec Lineární urychlovač Elekta Precise a dozimetrie
FN Olomouc Lineární urychlovač Precise
rok 2001
Nemocnice Liberec Skiagrafický přístroj Philips buckyDIAGNOST TH
Nemocnice Chomutov RTG simulátor Elekta
Baťova nemocnice Zlín Angiografické pracoviště Philips
Baťova krajská nemocnice Zlín Pracoviště magnetické rezonance Gyroscan
Nemocnice Liberec Mobilní RTG přístroj
FN Hradec Králové RTG přístroj s C ramenem BV Pulsera
Kardiologie Na Bulovce Kardiologický systém Philips ALLURA
rok 2000
Fakultní nemocnice Plzeň Skiagrafický přístroj buckyDIAGNOST TH
Nemocnice České Budějovice Pracoviště magnetické rezonance - termín 11/2000
Nemocnice České Budějovice Pracoviště počítačové tomografie - termín 11/2000
FN Hradec Králové RTG diagnostický přístroj DuoDiagnost
rok 1999
Baťova nemocnice Zlín Skiaskopický rtg přístroj BV 25 Gold
OLÚ Paseka - rekonstrukce pracoviště RTG diagnostický přístroj TeleDiagnost
Nemocnice Liberec Pracoviště magnetické rezonance Gyroscan
rok 1998
FN Brno - Dětská nemocnice JGM Pracoviště magnetické rezonance Magnetom Open
Nemocnice České Budějovice Angiografické pracoviště
Fakultní nemocnice Brno Mobilní RTG
FN Motol RTG diagnostický přístroj
rok 1997
FN Brno - Dětská nemocnice JGM Soubor RTG přístrojů, CT a angiolinka
FN Plzeň Soubor RTG diagnostických přístrojů
FN Motol Soubor RTG diagnostických přístrojů
rok 1996
FN Motol Univerzální RTG diagnostický přístroj
FN Hradec Králové Pracoviště magnetické rezonance, CT + RTG přístroj
Nemocnice Liberec Terapeutický RTG
rok 1995
FN Královské Vinohrady Soubor lékařských přístrojů, sledovací technika
FN Na Bulovce Angiografická linka
Nemocnice Na Homolce Pracoviště magnetické rezonance
rok 1994
IKEM Praha Pracoviště magnetické rezonance
Hornická nemocnice Karviná Soubor lékařských přístrojů
IKEM Praha Pracoviště počítačové tomografie
Reference

Reference 2018

 • Vestavby operačních sálů, interiérové vybavení, zdravotnické přístroje:
  • HOCHTIEF CZ a.s. – FN Brno
  • Nemocnice Znojmo
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny
  • Masarykuv onkologický ústav
  • a další …
 • Spotřební materiál:
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Nemocnice Znojmo
  • Nemocnice ve Frýdku-Místku
  • Proton Therapy Center Czech s.r.o.
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Nemocnice Strakonice
  • a další …
Novinky

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Akce

IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás informovali, že se v letošním roce v termínu 7. - 8. 10. 2015 v hotelu Galant v Mikulově uskuteční významný mezinárodní lékařský kongres IX. Podlahovy chirurgické dny a souběžně IX. interaktivní kongres hojení ran. Na obou kongresech se předpokládá účast 200 odborníků z tuzemska i zahraničí.

Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie X.

Oddělení Lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce a a TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o., autorizovaný distributor společnosti ELEKTA, ve spolupráci se společností Elekta Services s.r.o.

Kontakty

Zelená linka +420 800 100 895

Pražská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
N 50°4.20250', E 14°23.95887'
Tel: +420 251 564 228
Fax: +420 251 566 226

Brněnská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Pražákova 1024/66a
639 00 Brno
N 49°10.47542', E 16°36.37943'
Tel: +420 542 423 711 - 717