Moderní radioterapie - Speciální techniky v radioterapii

Společnost Elekta průběžně zdokonaluje metody léčebného ozařování s cílem poskytovat onkologickým pacientům nejefektivnější výsledek a současně zajistit maximální bezpečnost v průběhu ozařování. Výsledkem inovace a modernizace jsou mimo jiné následující modality.

Identify™

Ze statistických údajů vyplývá, že nejčastější příčinou kolizí při léčebném ozařování je lidský faktor a neuspořádané pracovní podmínky (hektická atmosféra, přílišný nápor pacientů, nedostatek personálu, neinformovanost pacientů, nesprávné spoléhání na rutinu atd.). Příčiny nežádoucích příhod byly vyhodnoceny následovně:
8 %  kolizí představuje ošetřování nesprávného pacienta
46 % kolizí představuje míjení cílového orgánu
41 % kolizí představuje nesprávné nastavení dávky

Pro vyloučení těchto kolizí ve smyslu: „správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“ byl vyvinut identifikační systém Identify™, který současně představuje jeden z modulů verifikačního a informačního systému MOSAIQ, jehož cílem je kromě jiného:

 • systematické zdokonalování i kontrola jednotlivých činností a nutnost předcházení nežádoucím pochybením, jejichž následky v radioterapii mohou mít fatální následky,
 • bezpečí pacientů, snižování jejich zátěže v oblasti fyzikální i psychické a naopak za dané situace i relativní zvyšování jejich komfortu,
 • efektivnější využívání přístrojového vybavení i časového potenciálu pracovníků.

Podstatu Identify™ tvoří radiofrekvenční systém, s nímž komunikuje obsluha prostřednictvím personálního iPODu a ověřuje identitu pacienta a všechny předpoklady pro správný průběh léčebného ozařování (včetně použití správných fixačních prostředků). Ověřování jednotlivých podmínek potvrzuje obsluha krok za krokem a nesplnění kteréhokoliv z přednastavených parametrů znemožňuje spuštění ozařovače.


kliknutím na obrázky zobrazíte jejich plnou velikost

Intuity™

Nezbytnou součástí léčebného ozařování je kromě jiného i ochrana kritických orgánů a proto spolu s 3D zobrazovacími metodami přichází Elekta i zde s dalším zdokonalením. Fyziologickým změnám probíhajícím v kritických orgánech je pomocí intuitivního uživatelského SW přiřazována priorita aby byly vyloučeny případné chyby při ozařování. Tento nástroj s označením Intuity™ ještě dále zdokonaluje ochranu kritických orgánů, umožňuje další optimalizaci dávky, vede k další klinické operabilitě a stal se součástí základní výbavy XVI r4.5

XVI Symmetry™

Zhoubné plicní nádory se stávají jednou z nejčastějších příčin úmrtí a podle statistických údajů (The National Cancer Institute) v roce 2010 jenom v USA na toto onemocnění zemřelo více než 157.300 mužů a žen.

V rámci zdokonalování léčebného ozařování vyvinula Elekta SW řízení procesu ozařování pohybujících se plicních nádorů, jejichž lokalizace je v průběhu dýchání obtížná. XVI Symmetry™ je patentovaná technologie umožňující 4D zobrazování pohybujících se cílových orgánů s vysoce spolehlivou distribuci dávky. Umožňuje vysoce konformní distribuci dávky a poskytuje výrazně kratší dobu ozařování. Tento SW nástroj se stal součástí základní výbavy XVI verze .4.5

Detailní informace na adrese: http://www.elekta.com/healthcare_international_symmetry.php?utm_source=symmetry&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirects

Clarity™

Pro zkvalitnění invazivních i neinvazivních zásahů na pacientovi se stále více uplatňuje metoda obrazem řízených chirurgických operací a intraoperativní diagnostické zobrazování (MR, CT, UZ ) sloužící k supervizi operačního výkonu. Pro chirurgickou praxi jsou budovány multifunkční operační sály (MFOS). Dříve než chirurgie přistoupila k tomuto opatření, zavedla společnost Elekta do klinické praxe metodu obrazem řízené radioterapie ( IGRT- Image guided radiotherapy) pomocí Cone-Beam CT. S postupným zdokonalováním léčebného ozařování je nyní i zde žádoucí získávat bezprostřední informace o pacientově anatomii i v průběhu ozařování. Elekta proto přichází s 3D ultrazvukovým intraoperativním zobrazováním k zjišťování motility některých orgánů. V klinické praxi se tento systém s označením Clarity™ uplatňuje na více než 60 klinických pracovištích a při jednoduché obsluze je možné bezprostřední ověřování polohy měkkých tkání (při ozařování prsou, prostaty, dělohy, hlavy a krku atd.) u pacienta a to bez jakéhokoliv radiačního zatížení. Pomocí tohoto systému lze ověřovat konturování a dále získávat podklady pro 4D systém ověřující polohu pohyblivých orgánů.

Více na www.elekta.com/clarity

Integrity™

SW produkt Integrity™ byl firmou Elekta poprvé představen na výroční konferenci Evropské společnosti pro terapeutickou radiologii a onkologii ESTRO 2011. Jedná se již o šestou generaci digitálního monitorování a řízení procesu, které představují základní pilíř jejího systému léčebného ozařování. Prakticky se zde promítá 25 let firemních zkušeností s výrobou digitálních lineárních urychlovačů. V praktickém klinickém užívání se potvrzuje mnohaminutové urychlení ozařovacího procesu u každého pacienta a významná časová úspora v provozu radioterapeutického pracoviště.

Více na www.elekta.com/integrity

Portálové zobrazování iViewGT

Portálový zobrazovací systém od firmy Elekta přináší vysoký stupeň flexibility a důvěry k terapii řízené obrazem. iViewGT R3.4 poskytuje obrazy s vysokým rozlišením a kontrastem, což umožňuje rychlejší verifikaci radiačního léčebného pole a přizpůsobení dávky pro zajištění vysoké kvality ozařování. Navíc jsou obrazy vynikající kvality dostupné ve zlomku sekundy a tím je připravena cesta k obrazem řízené terapii. Poskytuje velké zorné pole a vyhovuje všem hlavním klinickým technikám v jediném obraze. Je plně kompatibilní s plánovacímy systémy a s onkologickým informačním systémem MOSAIQ.

Pro ekonomicky řešenou kategorii lineárních urychlovačů – model COMPACT s energií 6MV – dodává Elekta 2D megavoltážní portálové zobrazování typu iViewC, které je kombinací CCD kamery s ověřeným vyhodnocovacím systémem iViewGT.

Více na www.elekta.com

Reference

Reference 2018

 • Vestavby operačních sálů, interiérové vybavení, zdravotnické přístroje:
  • HOCHTIEF CZ a.s. – FN Brno
  • Nemocnice Znojmo
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny
  • Masarykuv onkologický ústav
  • a další …
 • Spotřební materiál:
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Nemocnice Znojmo
  • Nemocnice ve Frýdku-Místku
  • Proton Therapy Center Czech s.r.o.
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Nemocnice Strakonice
  • a další …
Novinky

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Akce

IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás informovali, že se v letošním roce v termínu 7. - 8. 10. 2015 v hotelu Galant v Mikulově uskuteční významný mezinárodní lékařský kongres IX. Podlahovy chirurgické dny a souběžně IX. interaktivní kongres hojení ran. Na obou kongresech se předpokládá účast 200 odborníků z tuzemska i zahraničí.

Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie X.

Oddělení Lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce a a TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o., autorizovaný distributor společnosti ELEKTA, ve spolupráci se společností Elekta Services s.r.o.

Kontakty

Zelená linka +420 800 100 895

Pražská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
N 50°4.20250', E 14°23.95887'
Tel: +420 251 564 228
Fax: +420 251 566 226

Brněnská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Pražákova 1024/66a
639 00 Brno
N 49°10.47542', E 16°36.37943'
Tel: +420 542 423 711 - 717