Moderní radioterapie - Lineární urychlovač Synergy – obrazem řízená radioterpie

Moderní obrazem řízená radioterapie

Synergy™XVI

Metoda obrazem řízené radioterapie ve své nejdokonalejší podobě byla do praxe uvedena firmou Elekta s novou koncepcí lineárního urychlovače Elekta Synergy™XVI a je určena pro radioterapeutická pracoviště, která chtějí zdokonalovat léčebné ozařování. Obrazem řízené vyhledávání cíle (IGRT) přidává čas jako čtvrtý rozměr ke konformní radioterapii a výtečné prostorové rozlišení se schopností rekonstruovat objem v libovolném směru jej činí ideálním pro zaznamenávání polohy. Elekta Synergy™XVI a další typy, od tohoto odvozené Synergy S, Infinity, Axesse atd. spolu s moderním informačním systémem Elekta MOSAIQ mají plný rozsah funkcí pro poskytování léčebných a medicínských úkonů ve prospěch nemocného:

 • přesné zasahování cílového objemu
 • dokonalé zobrazování orgánů
 • minimalizace dávkového zatížení zdravých tkání

 

Elekta neustále zdokonaluje metody a techniku léčebného ozařování pro dokonalejší tvarování ozařovaného pole podle přesného 3D rozměru cíle a současně eliminovala nepřesnosti způsobené fyziologickým pohybem orgánů a případnými chybami při nastavení. Pro plné využití potenciálu radioterapie a léčby onkologických pacientů spolupracuje Elekta s klinickými partnery na dalším vývoji přesné, v reálném čase obrazem řízené radioterapie.

Lineární urychlovač Elekta Synergy™XVI zavedl poprvé do praxe integrované zobrazování, které umožňuje vizualizaci cíle ve stejném referenčním rámci, jaký používá ozařovací systém.
Zobrazovací techniky, které používají jeden nebo dva 2-D rentgenové obrazy, jsou dobré pro identifikaci kostí nebo značkovačů, ale nemohou rozlišit měkké tkáně, ukazovat detaily rizikových orgánů, ani poskytovat obrazy příčných řezů tělem. Pro tento účel Elekta Synergy™XVI používá kilovoltové rentgenové objemové zobrazování (kilovoltage X-ray Volume Imaging XVI) s rozšířením pohledu o čtvrtý rozměr a zobrazování v reálném čase.

XVI neskenuje a nesečítá jednotlivé řezy dohromady, ale snímá a rekonstruuje data jako celý objem v jediném cyklu. Výsledkem je proto vynikající kvalita obrazu. Přesné zobrazování XVI může být použito pro libovolnou část těla a produkuje obrazy, které se pro účely léčebného ozařování mnohem snadněji interpretují než obrazy z jiné zobrazovací modality. Má prostorové rozlišení, které je normálně spojované s MR obrazem, ale protože používá kilovoltové rentgenové záření, nemá problémy s prostorovým zkreslením, které je někdy s MR spojováno. Kontrast obdobný kontrastu u CT umožňuje identifikaci struktur, jako jsou tumory nebo rizikové orgány, bez nutnosti uchýlit se k implantovaným značkovačům.
XVI má potenciál pro přesné a revoluční změny v lokalizaci tumoru a kritických orgánů při vlastním ozařování. Výtečné prostorové rozlišení a integrita – izotropní sub-milimetrové rozlišení – a schopnost rekonstruovat objem v libovolném směru jej činí ideálním pro zaznamenávání polohy. Elekta Synergy™XVI může sejmout velký 3-D objem dat během rychlého skenovacího cyklu. To znamená, že může být použit pro snímání obrazů pacienta v poloze pro ozařování bezprostředně před tím, než ozařování začne. Pohyb a změny tumoru a orgánů jsou jasně viditelné a cíl může být zaměřen s použitím vztahu celkové anatomie s ozařovacím svazkem, bez nutnosti používat značkovače na kůži nebo kalibrované pohyby ozařovacího stolu. Plný potenciál obrazem řízené radioterapie je uskutečňován, když je ozařování přizpůsobeno každému pacientovi individuálně v souladu s anatomickými poměry, měnícími se v čase. Elekta ve spolupráci s klinikami na celém světě vyvíjí integrované a specializované nástroje pro pracovní postupy s lineárním urychlovačem Elekta Synergy™XVI a pro další typy od toho odvozené – Synergy S, Infinity, Axesse. To poskytuje efektivní a kvalifikovanou infrastrukturu pro další zlepšování léčebného ozařování a jeho účinnost. Jakmile byl jednou denní cíl přesně definován, musí být aplikace záření provedena se stejnou přesností při dalších frakcích. Elekta pro toto splňuje všechny předpoklady tvarováním svazku s vysokou mírou přizpůsobení cíli a s pohledem ze svazku v reálném čase. Elekta se vyznačuje nepřetržitým zdokonalováním a rozšiřováním technik obrazem řízené radioterapie podle zásady „lépe vidět, lépe plánovat a lépe ozařovat“.

Více na www.elekta.com/healthcare_international_elekta_synergy.php

Reference

Reference 2018

 • Vestavby operačních sálů, interiérové vybavení, zdravotnické přístroje:
  • HOCHTIEF CZ a.s. – FN Brno
  • Nemocnice Znojmo
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny
  • Masarykuv onkologický ústav
  • a další …
 • Spotřební materiál:
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Nemocnice Znojmo
  • Nemocnice ve Frýdku-Místku
  • Proton Therapy Center Czech s.r.o.
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Nemocnice Strakonice
  • a další …
Novinky

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Akce

IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás informovali, že se v letošním roce v termínu 7. - 8. 10. 2015 v hotelu Galant v Mikulově uskuteční významný mezinárodní lékařský kongres IX. Podlahovy chirurgické dny a souběžně IX. interaktivní kongres hojení ran. Na obou kongresech se předpokládá účast 200 odborníků z tuzemska i zahraničí.

Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie X.

Oddělení Lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce a a TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o., autorizovaný distributor společnosti ELEKTA, ve spolupráci se společností Elekta Services s.r.o.

Kontakty

Zelená linka +420 800 100 895

Pražská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
N 50°4.20250', E 14°23.95887'
Tel: +420 251 564 228
Fax: +420 251 566 226

Brněnská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Pražákova 1024/66a
639 00 Brno
N 49°10.47542', E 16°36.37943'
Tel: +420 542 423 711 - 717