Moderní radioterapie - Leksellův gama nůž Perfexion

Leksellův gama nůž PerfexionTM

Nejnovější modifikace ozařovacího přístroje Gama Knife typ PERFEXIONTM jako poslední generace radionuklidových přístrojů pro stereotaktickou radiační neurochirurgii je svojí užitnou hodnotou bezkonkurenčně nejdokonalejším a nejpřínosnějším přístrojem pro léčbu nádorů v oblasti hlavy a krční páteře až do čtvrtého obratle.

Pro pacienty je tento způsob protinádorové léčby mimořádně příznivý a pro dané anatomické oblasti jinými přístroji nedosažitelný. Leksellův gama nůž Perfexion představuje ve světovém měřítku zcela ojedinělou a nejvyšší kategorií léčebného přístroje pro stereotaktickou intrakraniální neuroradiochirurgii z následujících hledisek:

 • maximálně šetrný, protože ozáření se uskutečňuje soustředěním (fokusací) 192 sféricky současně přicházejících paprsků a součtem jejich energie je dosahován vysoký biologický efekt v zacíleném nádoru při nepatrném zatížení okolní zdravé tkáně. Při porovnání s jinými způsoby je zatížení pacienta mnohonásobně nižší,
 • ozařovací dávka je aplikována jednorázově i při relativně velkých nádorech, takže má pro převážnou většinu intrakraniálních diagnos vyšší radiobiologický účinek oproti frakcionovanému ozařování,
 • díky robotickému polohování pacienta a sofistikované konstrukci přístroje lze v průběhu jedné návštěvy ozařovat i nejmenší a mnohočetné metastázy rozmístěné v celé hlavě a v blízkosti kritických struktur mozku,
 • ojedinělá je konstrukce kolimačního systému s třemi různými velikostmi (4, 8 a 16 mm) uspořádanými v osmi nezávisle pohyblivých segmentech, dovolujících dosáhnout až 65 tisíc kombinací tvarování ozařovacího pole,
 • přesnost ozáření je dosažitelná v desetinách milimetru, doba ozařování je velmi výrazně zkrácena a v průměru představuje 30 minut,
 • vzhledem k vzrůstajícímu počtu onemocnění zhoubnými nádory, především plic a prsu, které metastazují do mozku bude gama nůž PERFEXIONTM nacházet stále větší uplatnění v radioterapii,
 • modernizovaná konstrukce gama nože zvyšuje účinnost, operabilitu a radiační bezpečnost pacienta i pracovního prostředí. Stínění ozařovny může být jednodušší, umožňuje instalovat mezi ozařovnu a ovladovnu okno a nová architektonická úprava tak výrazně zlepšuje podmínky na pracovišti a pohodu pacientů při náročném léčebném úkonu.


Proces ozařování je připravován vysoce sofistikovaným plánovacím systémem Leksell GammaPlan®PFXTM, který umožňuje maximální využití revolučních funkcí nového gama nože. 3D přesnost plánování jednotlivých i mnohočetných cílových objemů zajišťuje rychlý proces, vysokou klinickou účinnost a minimální vliv na okolní zdravé tkáně.

Leksellův gama nůž v Nemocnici Na Homolce je vybaven jedinečným příslušenstvím EXTENDTM, které umožňuje neinvazivní opakovanou fixaci pacienta a tím i jeho frakcionované ozařování. Kromě rozsáhlých a jedinečných funkčních vlastností vlastního gama nože umožňuje program EXTEND rozšíření stereotaktické léčby o řadu dalších indikací, které dříve nebylo možno léčit. Systém EXTEND lze dále aplikovat nejenom u všech v ČR instalovaných lineárních urychlovačů Elekta Synergy XVI v radioterapii, ale také jako dokonalou fixační pomůcku pro neurochirurgii.

Řada klinických studií dokazuje mnohostranné použití tohoto gama nože pro ošetření řady mozkových patologií (například malformace spojené s epilepsií).

Vzhledem ke skutečnosti, že mozkové (mnohočetné) metastázy se vyskytují až u 40 % onkologických pacientů a počet s nimi spojovaných úmrtí stoupá, stává se jejich včasná detekce i léčba stále důležitější. Prognóza je u tohoto neléčeného onemocnění velmi nepříznivá.

Více na www.elekta.com a dále na http://bit.ly/qyGuRe

Leksell GammaPlan®

Leksell GammaPlan® je plánovací systém léčby speciálně určený pro Leksellův gama nůž. Je postaven na Linuxové platformě a poskytuje možnosti jako:

 • výpočet dávky v reálném čase
 • automatické plánovací postupy
 • povrchové i trojrozměrné zobrazení

Vyvoj „na míru“ Leksellovu gama noži a stručné uživatelské rozhranní dělá z tohoto plánovacího systému skutečně jedinečný počítačový systém s vysokou užitnou hodnotou.

Více na www.elekta.com/gammaplan

 

Reference

Reference 2018

 • Vestavby operačních sálů, interiérové vybavení, zdravotnické přístroje:
  • HOCHTIEF CZ a.s. – FN Brno
  • Nemocnice Znojmo
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny
  • Masarykuv onkologický ústav
  • a další …
 • Spotřební materiál:
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Nemocnice Znojmo
  • Nemocnice ve Frýdku-Místku
  • Proton Therapy Center Czech s.r.o.
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Nemocnice Strakonice
  • a další …
Novinky

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Akce

IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás informovali, že se v letošním roce v termínu 7. - 8. 10. 2015 v hotelu Galant v Mikulově uskuteční významný mezinárodní lékařský kongres IX. Podlahovy chirurgické dny a souběžně IX. interaktivní kongres hojení ran. Na obou kongresech se předpokládá účast 200 odborníků z tuzemska i zahraničí.

Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie X.

Oddělení Lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce a a TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o., autorizovaný distributor společnosti ELEKTA, ve spolupráci se společností Elekta Services s.r.o.

Kontakty

Zelená linka +420 800 100 895

Pražská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
N 50°4.20250', E 14°23.95887'
Tel: +420 251 564 228
Fax: +420 251 566 226

Brněnská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Pražákova 1024/66a
639 00 Brno
N 49°10.47542', E 16°36.37943'
Tel: +420 542 423 711 - 717