Operační sály - Hybridní operační sály technologie IMRIS

Obdobně jako v ostatních oborech lidské činnosti uplatňují se nejnovější technologické poznatky i ve zdravotnictví. Medicína disponuje vyspělou zobrazovací technikou, jejíž pomocí lze ověřovat, optimalizovat a korigovat průběh i těch nejnáročnějších neurochirurgických operací a provádět důležitou intraoperační kontrolu, o které dříve nebylo možné uvažovat. V technologicky vyspělých zemích se v chirurgické a neurochirurgické praxi stále více uplatňuje metoda Obrazem řízených chirurgických operací, která je obdobou hybridních pracovišť zavedených do radioterapeutické praxe firmou Elekta jako Obrazem řízená radioterapie (IGRT – Image guided radiotherapy).

Architektura nových a modernizace dosavadních operačních sálů vychází z logického uspořádání podle výkonů, které jsou na pacientovi vykonávány s použitím intraoperativní diagnostické zobrazovací techniky při mikrobiální nezávadnosti prostředí. Tak je zaručována nejvyšší kvalita výkonů a současně i pacientova bezpečnost. Aktuálně doporučované a náročné postupy s odpovídající technikou a s početným multioborovým týmem nelze uskutečňovat ve standardních operačních sálech. Samozřejmostí se proto stávají operační sály s plochou 60 až 80 m2, kde může pracovat až dvanáctičlenný operační tým.

Intraoperační kontrolu lze v čistém prostředí a v reálném čase zajišťovat již nyní ultrazvukovými přístroji (např. SonoWand) anebo rentgenovými přístroji. V řadě případů je pro spolehlivou lokalizaci ale nezbytné použití magnetické rezonance (1,5 anebo 3 T), která je senzitivnější a pracuje bez radiační zátěže. Pro takto koncipované operační sály se vžilo označení MFOS (hybridní operační sál) anebo hybridní operační sál. Průkopníkem nové koncepce je kreativní profesor Lüder Clausdorff z univerzity aplikovaných věd v Giessenu.

Nejvýznamnějším partnerem pro obrazem řízené chirurgické operace v oblasti neurochirurgie, neuronavigace, mikroneurochirurgie a péče o cerebrovaskulární pacienty je kanadská společnost IMRIS, která je zdokonalila novým uspořádáním a přiblížením zobrazovacích přístrojů do operačních sálů. Podle medicínského účelu je v příslušném operačním traktu integrována pojízdná magnetická rezonance nebo CT se zavěšením na stropu. Toto umožňuje obsluhu více operačních sálů - například dvou zrcadlově situovaných anebo i jiné kombinace – viz následující schematické znázornění.


IMRISneuro / IMRIScardio Uspořádání 3 sálů pro neurochirurgii a intervence

Uspořádání sálů a vnitřního vybavení podle koncepce IMRIS zvyšuje využití nákladných diagnostických přístrojů a urychluje provádění operačních zákroků. Vzhledem k možnosti bezprostřední intraoperativní kontroly přímo na operačním stole se zvyšuje kvalita operačních výkonů a bezpečnost pacientů. Lze snížit budoucí provozní náklady, zvýšit průchodnost operačních sálů a snižovat jejich počet. V zahraničí byly na tomto principu vybaveny více než 4 desítky významných pracovišť. Mimo jiné:

Children´s Hospital of Atlanta . Atlanta, GA
Barnes Jewish Hospital – St.Louis.MO
Mayo Clinic – Jacksonville, FL
Princess Margaret Hospital – Toronto, ON, Canada
Cleveland Clinic – Cleveland, OH
Yale-New Haven Hospital – New Haven, CT
Canberra Hospital- Canberra, Australia
Health Science Centre . Winnipeg, MB, Canada
Johns Hopkins Hospital – Baltimore, MD
Massachusetts General Hospital . Boston, MA
The Royal Children´s Hospital – Melbourne, Australia
V Evropě nejblíže např. CEA-Clinatec v Grenoblu a Neurochirurgická klinika v Tübingenu.

Realizace podobných investic probíhá urychleně v zemích se stabilizovanými soukromými zdravotnickými pojišťovnami a kde je kladen vysoký důraz na revitalizaci pacientů.

Nová koncepce uspořádání pracovišť je ideální v kardiovaskulární a transplantační chirurgii pro pacienty podstupující srdeční operace. Způsobuje méně bolesti, zkracuje dobu hojení a také výrazně omezuje rizika infekce a dalších komplikací. Otevírají se široké možnosti léčby v diagnostice onemocnění srdce a velkých cév a v následné invazivní nebo chirurgické léčbě. Moderní dispoziční uspořádání současně slučuje výhody klasického chirurgického operačního sálu a zobrazovací možnosti intervenčních laboratoří při větším komfortu pro pacienty i lékaře. Jako důsledek nových technických možností vznikají multioborové týmy, které určují přesnou indikaci a následně zabezpečují i bezchybné provádění příslušných výkonů.
Vznik moderně koncipovaných pracovišť je důležitý, protože postupně mizí dosavadní hranice mezi jednotlivými intervenčními obory a kromě toho v blízké budoucnosti moderní medicína nevystačí s tradičním anebo striktním oborovým rozlišením na kardiochirurgii, intervenční kardiologii, intervenční radiologii nebo angiologii. Vzhledem k enormnímu pokroku ve vývoji medicínských technologií především v oblasti kardiovaskulárních operací lze provádět již nyní určité typy operačních výkonů výrazně méně invazivně, než tomu bylo dříve, tedy s větším komfortem a vyšším bezpečím pro pacienta.

Nádorová a cévní onemocnění mozku svojí četností i závažností představují nejvýznamnější oblast intrakraniální neurochirurgie. Současný vývoj neurochirugie směřuje k minimálně invazivnímu a komplexnímu ošetření lézí (tj. radikálnímu odstranění nádoru, kompletnímu uzávěru cévní malformace), vyloučení rizika a případných negativních následků operačního výkonu.
Hlavním předpokladem pro dosažení tohoto cíle jsou moderní mikroneurochirurgické postupy umožňující operace i složitých a hluboko uložených lézí s minimální retrakcí mozku a rizikem poškození nervových a cévních struktur. Neuronavigace a funkční neuronavigace umožňují přesné předoperační plánování a intraoperační orientaci. Intraoperační a funkční magnetická rezonance nabízí přesné morfologické zobrazení intrakraniálních struktur v průběhu operačního výkonu a zvyšuje přesnost neuronavigace. Elektrofyziologický monitoring zvyšuje bezpečnost neurochirurgického výkonu průběžným sledováním mozkových a nervových funkcí. Úspěšný výsledek operace příslušného defektu je dosahován pouze kombinací všech dostupných metod.

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. je autorizovaným distributorem výrobků IMRIS.

Více podrobností na www.imris.com anebo transkontakt@medicaltk.com

PRVNÍ ZVĚŘEJNĚNÉ STUDIE SYSTÉMU IMRIS VYKAZUJÍ POZITIVNÍ VÝSLEDKY

 

WINNIPEG, 26. září 2011 (CNW) – Společnost IMRIS Inc. (NASDAQ: IMRS; TSX: IM) („IMRIS“ nebo „Společnost“) dnes ohlásila, že první zveřejněné výsledky z klinické praxe v nemocnicích, které používají systém IMRIS, poukazují na několik pozitivních zjištění jak v souvislosti s léčebnými postupy, tak i pacienty, a to díky využití intraoperativních funkcí MRI dostupných v systému IMRIS.

Všechny studie, které byly provedeny v nemocnicích ve třech různých zemích, dospěly k názoru, že je možné systém IMRIS bezpečně integrovat do neurochirurgického provozu a umožňuje intraoperativní modifikaci chirurgické strategie během výkonu celé řady neurochirurgických postupů.

Studie zahrnovala 180 pacientů léčených od dubna 2008 do července 2009 na Washington University School of Medicine v St. Louis, Missouri, USA (Chicoine MR., a kol.); 45 pacientů léčených od července 2008 do července 2009 v pekingské nemocnici PLA 301, Čína (Xiaolei Chen a kol.); a 120 pacientů léčených v období od ledna 2009 do listopadu 2009 na University of Calgary Foothills Hospital v Calgary, Alberta, Kanada, (Michael J. Lang, a kol.).

Mezi nejdůležitější výsledky patří:

 • Ve 41 % všech případů uvedených ve studii z Washington University School of Medicine a ve 48,9 % všech případů uvedených ve studii z nemocnice PLA 301 provedl chirurg změnu chirurgického postupu na základě intraoperativních informací z MR snímků, které měl k dispozici od systému IMRIS.
 • Hrubé/téměř celkové resekce tumoru bylo dosaženo u 93 % pacientů s gliomy podle studie z Washington University School of Medicine, což představuje nárůst v porovnání se 65 % pacientů, kteří podstoupili proceduru bez využití intraoperativních informací z MR snímků v rámci stejného časového období.
 • Hrubé/téměř celkové resekce tumoru bylo dosaženo u 76,9 % pacientů s adenomem hypofýzy v nemocnici PLA 301 v rámci úvodní klinické praxe, což také představuje nárůst v porovnání s 38,5 % procedur, během kterých bylo dosaženo hrubé/téměř celkové resekce bez využití intraoperativních MR snímků.
 • Na základě klinických zkušeností se 120 pacienty došla studie University of Calgary Foothills Hospital k závěru, že intraoperativní snímkování mělo za následek modifikaci chirurgického zákroku u podstatného počtu pacientů a uzavírá, že intraoperativní snímkování 3.0T je bezpečné, spolehlivé a vhodné k provádění obrazově řízených chirurgických zákroků s výjimečnou kvalitou snímků.

Odkazy na abstrakty jednotlivých studií uvedených v této tiskové zprávě jsou k dispozici v databázi U.S. National Library of Medicine na webových stránkách National Institute of Health www.pubmed.gov.

Celosvětově bylo dosud provedeno více než 6000 zákroků s využitím systému IMRIS, který je navržen tak, aby poskytoval včasné obrazové informace, jež napomáhají lékařům přijímat lepší rozhodnutí k dosažení lepšího výsledku ve prospěch pacienta. Systémy IMRIS umožňují použití MR skeneru s širokým polem snímkování na operačním sále, je-li potřeba, před zahájením zákroku, během zákroku i po něm bez nutnosti manipulace s pacientem.

Je-li nutné provést snímkování pacienta, již s ním není nutné manipulovat, a tak je trvale zachována jeho optimální poloha. Klinický postup a přístup k pacientovi není ovlivněn a MR skener je zcela odstraněn z operačního sálu ihned poté, co je snímkování dokončeno. Tím je zaručena vysoká míra bezpečnost jak pro pacienta, tak i pro chirurgické prostředí. Rovněž, pokud není MR skener používán pro intraoperativní snímkování, je k dispozici pro diagnostické snímkování. Do dnešního dne si přední lékařské instituce na celém světě zajistily více než stovku operačních sálů s možností snímkování.

 

Reference

Reference 2018

 • Vestavby operačních sálů, interiérové vybavení, zdravotnické přístroje:
  • HOCHTIEF CZ a.s. – FN Brno
  • Nemocnice Znojmo
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny
  • Masarykuv onkologický ústav
  • a další …
 • Spotřební materiál:
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Nemocnice Znojmo
  • Nemocnice ve Frýdku-Místku
  • Proton Therapy Center Czech s.r.o.
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Nemocnice Strakonice
  • a další …
Novinky

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

Velmi žádaný Stretcher Slim BT1200, výrobce Givas, Itálie

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ - CENTRUM ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Akce

IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás informovali, že se v letošním roce v termínu 7. - 8. 10. 2015 v hotelu Galant v Mikulově uskuteční významný mezinárodní lékařský kongres IX. Podlahovy chirurgické dny a souběžně IX. interaktivní kongres hojení ran. Na obou kongresech se předpokládá účast 200 odborníků z tuzemska i zahraničí.

Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie X.

Oddělení Lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce a a TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o., autorizovaný distributor společnosti ELEKTA, ve spolupráci se společností Elekta Services s.r.o.

Kontakty

Zelená linka +420 800 100 895

Pražská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
N 50°4.20250', E 14°23.95887'
Tel: +420 251 564 228
Fax: +420 251 566 226

Brněnská kancelář

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Pražákova 1024/66a
639 00 Brno
N 49°10.47542', E 16°36.37943'
Tel: +420 542 423 711 - 717